ثروت را برای صحت صرف نمایید

طب (پزشکی)

mammology

                        

Mammology 

acute MI

Anatomic pictures 

preeclampsia

 goiter

 ضایعات مفصلی

  

 

 

Mammology

 

 

 

 

 

 

                                                                                               پروفیسور دوکتور عبدالغفور ارصاد

 

Anatomophysiology

                                                  

 

  در حال حاضر از هر دو نفر خانم یکی به دلیل بیماری ثدیه به داکتر مراجعه میکند.از هر چهار زن در نزد یک نفر biopsyَ انجام میشود و از هر 9 نفر خانم یکی مبتلا به کانسر ثدیه میشود.

ثدیه از جمله اعضای جنسی زنان است (به دلیل آن که تحت تاثیر هورمون های جنسی رشد میکند)به دلیل فعالیت ترشحی به غده ثدیه یا      mammary gland نیز موسوم است .

در زمان جنینی از فرورفتگی Ectoderm در انساج تحتانی خود بوجود میآید که این فرورفتگی ها به تعداد زیاد و در هر طرف به امتداد خطی هستند که از زیر بغل تا کشاله ران کشیده شده است اما معمولا در هر طرف یکی از آنها رشد کرده و به ثدیه تبدیل میشود لیکن به همین دلیل امکان مشاهده ثدیه های فرعی نیز وجود دارد. در جنس مذکر نیز ثدیه دیده میشود اما به صورت ابتدایی باقی میماند در زنان نیز اندازه ، شکل و ساختمان ثدیه در سنین مختلف و در حالات فزیولوژیک خاص مانند قاعدگی ، حاملگی ، شیر دهی و یا ئسگی متفاوت است اندازه و رشد آن در زمان حاملگی و شیر دهی کامل تر است و نسج ترشحی یا غدد بیشتر دارد .

ثدیه در زنان بالغ برجستگی گردی است که در درون Fascia سطحی قسمت بالایی قفسه صدری روی عضله Pectorals maj قرار دارد . برجستگی مخروطی یا استوانه ای شکلی به نام نوک ثدیه یا Nipple در سطح آن قرار دارد که رنگ آن تیره تر از جلد ثدیه است و در حاملگی نیز تیره تر میگردد . اطراف این برجستگی را نیز دایره تیره بنام هاله یا Areola میپوشاند قنات های شیری در نوک ثدیه باز میشود ، نوک ثدیه حاوی عضلات ملسا است بنابرین در موقع تحریک برجسته تر میشود . بطور کلی ساختمان ثدیه حاوی تعدادی الویول ها و قنات های شیری میباشد که در غالب 15 تا 20 لوب قرار دارند ، لوب ها بوسیله نسج منضم از هم جدا هستند لذا میتوان گفت که حبابچه ها یا الویول ها وقنات ها توسط نسج منظم لیفی شحمی یا Fibro adipose احاطه شده اند . الویول ها داخل لوبول قرار دارند و نیز تعدادی قنات داخل لوبولی در هر لوبول دیده میشودند که باهم مجرای بین لوبولی را تشکیل میدهند. چندین مجرای بین لوبولی تشکیل یک مجرای لوبی یا مجرای شیری Lactiferous را میدهند که ترشحات یک لوب را مستقیماً و مستقلاً تخلیه میکند . بنابرین تعداد قنات ها و لوب ها باهم برابر اند. هر لوب وقنات آنرا میتوان یک غده مستقل Tubo alveolar دانست که به طریق Apocrine ترشح میکند. در هر الویول تعدادی حجراتی ترشحی و حجرات Myoepitelial وجود دارد . حجرات ترشحی تحت تاثیر هورمون های هیپوفیزی و تخمدانی ترشحات خود را داخل الویول ها میریزند و حجرات عضلانی هنگام مکیدن شیر را به جریان میآورند . هنگام مکیدن آخذه های نوک ثدیه و ناحیه هاله تحریک عصبی را به هیپوفیز برده از آنجا Oxytocine ترشح میگردد . این هورمون حجرات Myoepithelial و عضلات نوک ثدیه را تحریک کرده باعث دفع شیر میگردد . همانطور که ذکر شد ساختمان ثدیه برحسب سن ، حاملگی و زمان شیر دهی متغیر است.

ثدیه تا سن بلوغ شامل تعدادی مجاری و سینوس ولی فاقد الویول میباشد. پس از سن بلوغ تحت تاثیر هورمون استروجن الویول های غیر ترشحی بوجود میآید که در این زمان نسج شحمی زیاد در ثدیه دیده میشود. در زمان حاملگی تحت تاثیر هورمون های استروجن و پروجسترون پلاسنتا الویول های ترشحی بوجود میآیند. در زمان یائسگی و پیری ثدیه کوچک واتروفیک میشود و ساختمان الویول ها و قنات های شیری تغیر ماهیت پیدا میکنند .ماده ترشحی ثدیه را شیر میگویند که حاوی هر شش نوع مواد غذایی اصلی یعنی آب ، املاح ، ویتامین ، پروتیین ، کاربوهایدریت ، و شحمیات میباشد. علاوه بر آن دارای انتی بادی نیز میباشد لذا تغذیه با شیر مادر برای اطفال برتری دارد . متاسفانه بعضی از امراض مانند Tb از طریق شیر به شیرخواران منتقل میگردد و همچنین بعضی دواها نیز از طریق شیر دفع میگردد بنابراین مادران شیر ده در مصرف ادویه باید احتیاط را رعایت نموده و تحت نظر داکتر ادویه ها را استعمال نمایند. خون ثدیه بوسیله شاخه های شریانی Thoracic از شریان های ابطی Internal thoracic و Intercostals تامین میگردد. خون وریدی ثدیه نیز به همین ترتیب تخلیه میشود . اعصاب بین الضلعی شاخه های حسی برای ثدیه میدهد . نوک ثدیه حاوی گیرنده های حسی فراون است نظر به اهمیت لمف ثدیه در انتقال امراض کانسری این ناحیه به سایر نقاط باید جریان لنف ثدیه مورد توجه قرار گیرد.

 

Breast examination

چون علاوه برالتهابات ثدیه تومور های سلیم و خبیث ثدیه نیز به کثرت دیده می شود لذا لازم است تا هر مریضی که از یک کتله ثدیه شاکی باشد بصورت دقیق و اساسی مطابق معیار های علمی معاینه، تشخیص و تداوی گردد.

برای تشخیص درست لازم است تامعاینه اساسی اجرا شود. در پهلوی اهتمامات کافی راجع به دوام کتله ، طرز نشو و نمای آن ، موقعیت ، قوام کتله و موجودیت درد مخصوصاً در وقت تحیض و موجودیت درد در شانه ، ستون فقرات و حوصله باید تحریر شود زیرا هریک از آن قسمت بالخاصه دارد. مثلا درد در التهاب ثدیه همیشه موجود بوده اما در Fibro adinosis و Chronic interstitial mastitis درد در وقت تحیض موجود میباشد. و نیز در کانسر های پیشرفته ثدیه موجودیت درد در شانه و یا ستون فقرات امکان Metastasis را به خاطر میآورد. محصلین باید بخاطر داشته باشند که کانسر ثدیه در مرحله اول بدون درد است تنها در مرحله نهایی دردناک میشود. همچنین اگر افرازات از حلیمه موجود باشد باید راجع به کمیت و کیفیت افرازات دقیق شد چه افرازات خون دار در papilloma قنات و یا کانسر قنات یا افرازات مصلی برای سیست ها احتباسی Fibro adenosis و افرازات قیحی به Absces و همچنین افرازات شیری به Glactocel ( یکی هایدروسیل است که محتوی آن شیر مانند است ) کاملاً وصفی میباشد .

 

 

 

Local examination :

جهت معاینه صدر مریض کاملاً برهنه گردد تا هردو ثدیه قابل رویت  شده بتواند. معاینه چنین مریضان به سه حالت ( ایستاده ، دست ها به پهلو ‹خمیده به قدام› و به حالت استجاع ظهری ) انجام میگردد. زیرا کش شدن حلیمه در مراحل ابتدای کانسر ثدیه قابل دید میباشد. بلخاصه که موقعیت دست ها که بلند گرفته شود.

تفتیش :

1.      هر دو دست به پهلو قرار گیرد .

2.      هر دو دست مریض بالای سر آن قرار میگیرد.

3.      هر دو دست مریض بالای حوصله آن قرار میگیرد.

4.      به وضعیت خمیده طوری که مریض تنه خود را به قدام خم مینماید هر دو ثدیه از صدر آزاد میشود. که در هر چهار حالت حلیمه ثدیه و کش آن شدن تثبیت میگردد.

1.        حلیمه یا Nipple :

الف: موقعیت هر دو حلیمه با هم مقایسه گردد. طرق اندازه آن از ترقوه الی حلیمه و از خط متوسط الی حلیمه اجرا میشود.

ب: اندازه و شکل حلیمه : دیده شود که حلیمه ثابت، هموار ویا کش شده میباشد. چه در صورت هموار بودن آن شاید در تحت آن Cyst موجود باشد در صورت کش شدن حلیمه موجودیت کانسر مورد بحث است.

2.         Areola

3.         ترکیدیگی یا Crack Fissure یا قرحات- Eczema افرازات و پندیدگی ها یادداشت گردد.تغیر رنگ نیز مدنظر باشد. زیرا در مرحله مقدم Paget’s رنگ Areola قرمز یا سرخ میگردد که بعد از تخریب شدن یک جرحه خوندهنده باقی میگذارد و هم کش شدن حلیمه و Retract آن علامه یک کانسر را بیاد میآورد.

4.         جلد بالای ثدیه : جلد احمراری در واقعات التهاب ثدیه یا (Mastitis) ، Paeud’s orange در کانسر  کاملاً وصفی است .

5.        خود ثدیه :

الف: موقعیت-دیده شود که تغیر موقعیت در ثدیه موجود است یا خیر؟

ب: اندازه و شکل آن نیز تفتیش گردد. بعضاً در مرد ها ثدیه بزرگ میشود که Genicomastia یاد میشود.

6.بازوی متورم- این حادثه در اثر بندش طرق لنفاوی ابطی پیدا میشود.علاوتاً این حالت بعد از عملیات های Radical mastectomy نیز در اثر کشیدن عقدات لنفاوی ابطی بوجود میآید.

7. ثدیه مقابل در معاینه باید هردو ثدیه معاینه گردد. زیرا بعضی امراض دو طرفه میباشد مثلاً Fibroadenosis هر دو ثدیه را مصاب میسازد. اما نادراً کانسر در مراحل بسیار پیشرفته دو طرفه شده میتواند.

جس:

هرگاه بالشت در تحت کتف طرف ماوف گذاشته شود معاینه را سهولت بخشیده و بعضاً ضرورت میآفتد که دست مریض بالای سرآن قرار داده شود. در ابتدا معاینه توسط سطح هموار دست یعنی کف دست اجرا شود موقعی که کدام کتله دریافت شد معاینه توسط دو انگشت یعنی انگشت شهادت و انگشت بزرگ اجرا میگردد. نکات آتی در حین معاینه در نظر گرفته شود .

1.         حرارت موضعی

2.         موقعیت

3.         جسامت و شکل

4.         سطح آن(لشم در Fibro adinose ودرشت در Carcinoma )

5.         حوافی ( منظم و قاطع در تومور های سلیم و نامنظم در تومور های خبیث)

6.         قوام ( نرم ، سخت و Cystic )

7.         التصاق آن به جلد : موقعی که کتله به طرف بالا ، پایین و یا یک جانب حرکت داده شود التصاق جلد به تومور فهمیده شده میتواند .

8.         التصاق آن به نسج ثدیه( در کانسر ثدیه کتله با ثدیه یکجا حرکت مینماید )

9.         التصاق آن به صفاق و عضلات تحتانی ( که در صورت بلند کردن دست کتله به سمت حرکت عضله صدر حرکت مینماید)

10.      التصاق آن به جدار صدر

11.      معاینه Transillumination که این معاینه در اطاق تاریک باید اجرا شود

12.      Mammography

معاینه عقدات لمفاوی :

عقدات لمفاوی بایست به دقت نزد مریضانی که یک کتله در ثدیه دارند معاینه هر دو در حالتی که عقدات کاملاً به حالت استرخا قرار داشته باشد صورت میگیرد.

الف: عقدات لمفاوی ابطی:

1.گروپ مرکزی یا Central nodes - با نوک انگشت دست راست ناحیه ابطی طرف چپ مریض و برعکس آن معاینه صورت میگیرد. طوری که دست چپ داکتر بالای شانه راست مریض و نوک انگشت های دست راست داکتر در ناحیه ابطی قرار میگیرد . درین حالت دست مریض کاملاً به حالت استراحت قرار دارد .

2. معاینه عقدات لمفاوی گروپ Apical به عین ترتیب معاینه صورت میگیرد صرف در اینجا نوک انگشتان تا جای که امکان داشته باشد بلند برده میشود .

3. گروپ لمفاوی صدری- که در التوای خط ابطی قدامی نزدیک به جدار صدر قرار دارد .

4. گروپ Brachial که در جدار جنبی ابط به ارتباط ورید ابطی قرار دارد .

5. گروپ Subscapular- که در التوای خلف ابط قرار دارد .

6. گروپ Deltopectoral هرگاه بزرگ شده باشد دربین عضله Deltoid ، Pectoralis maj و در تحت ترقوه جس میشود.

ب: عقدات لمفاوی رقبی:

گروپ فوق ترقوی زیادتر پرارزش بوده و جهت دریافت آن داکتر در عقب مریض قرار گرفته و توسط نوک انگشتان خویش فوق ترقوه را معاینه میکند .

 

 

التهاب حاد و تحت الحاد ثدیه

1.         Mastitis طفلی:

 این نوع Mastitisدر هر دو جنس تصادف میشود هر گاه در روز سوم و چهارم بعد از ولادت ثدیه کمی فشار داده شود یک قطره مایع بدون رنگ خارج میگردد. چند روز بعد از این افرازات شیر مانند خواهد شد بعد از هفته سوم افرازات از بین میرود. علت این Mastitis ها این است که هورمون منبه شیر مادر به حجرات ثدیه جنین نیز تاثیر مینماید. و ممکن است Mastitis ها به صورت Retrograde منتن گردد.

2.         Mastitis جوانی :

بیشتر نزد مردانی که در حدود چهارده سال عمر دارند دیده میشود. مریض از درد و پندیدگی ثدیه شاکی است. در 80 فیصد واقعات یکطرفه اما ثدیه مقابل نیز متاثر شده میتواند ثدیه در این حالت بزرگ و ارتشاحی است . در اینوع التهابات تقیح هیچگاه واقع نشده درد بعد از دوهفته برطرف گردیده اما ارتشاح ممکن است برای چند هفته ادامه یابد .

3.         Mastitis حاصل از تطبیق موضعی اشعه :

 معمولاً بصورت تحت الحاد دیده شده و نادراً تقیح مینماید.

4.         Mastitis ناشی از تراکم شیر :

 زمان جدا نمودن طفل از شیر و بعضاً در روز های اول شیر دادن بوقوع میرسد. که گاهی تقیح نموده و به Mastitis       انتانی تبدیل میشود .

5.         Mastitis انتانی:

به صورت حاد شروع نموده و از سبب منتن شدن هماتوم ، ترکیدگی حلیمه و آفات جوف انف و فم طفل بوجود میآید. اکثراً عامل آن از نوع Staph است که در مقابل penicillin مقاوم میباشد .

تداوی:

درصورت تراکم شیر بوسیله شیر کش تخلیه و خوبتر است تا برای یک هفته با تطبیق Stilbestrol توقف داده شود. اگر سیلولیت موجود بود انتی بیوتیک تطبیق شود در صورت تشکل آبسی تا بوجود آمدن fluctuation انتظار کشیده شود بعداً Drainage گردد.

6.         آبسه های مزمن داخل ثدیه : هرگاه جدار ثدیه توسط نسج فیبروز احاطه گردد این آبسه ها بوجود میآیند. تشخیص از Carcinoma خیلی مشکل است که البته ایجاب معاینه بیوپسی را مینماید .

7.         آبسه های مزمن Mammary fistula و Sub areola : 

8.         توبرکلوز ثدیه: در ممالک عقب مانده بیشتر تصادف میشود و ممکن است توام با توبرکلوز ریوی باشد. تداوی آن مانند Tb دیگر اعضا صورت میگیرد.

9.         Actinomycosis ثدیه: نادراً در ثدیه دیده میشود و بیشتر نزد خانم های دهقان مشاهده میشود.

10.      سفلیس ثدیه : بنمام Syphilitic mastitis یاد میشود برعلاوه شانکر ابتدایی حلیمه نیز ممکن است موجود باشد. تداوی آن مانند سفلیس های دیگر اعضا می باشد.

11.      آبسه های خلف ثدیه : در این صورت قیح در نسج حجروی خلف ثدیه قرار داشته در اکثریت وقایع با نسج ثدیه ارتباط ندارد.

معمولاً این نوع آبسه ها منشاً خود را از Tb اضلاع هیماتوم های منتن ناحیه ویا Empyema مزمن شش ها اخذ می نماید. در تداوی باید توجه به آفت ابتدایی بوده و شق تحت ثدیه باعث تخلیه قیح گردیده و بعد از التیام ثدیه به موقعیت اولی خود رجعت می نماید.

12.      مرض Mondor : این مرض عبارت ازThrombophlebitis اورده سطحی ثدیه و جدار قدامی صدر می باشد برعلاوه ممکن است آفت در بازو نیز تصادف شود. از نظر معاینه فزیکی ارتشاح تحت الجلدی حبل مانند Thrombophlebitis به قطر تقریباً 3 ملی متر و طول متفاوت وجود دارد. معمولاً این آفت با جلد التصاق داشته و قوام سخت و حبل مانند را دارا می باشد. یگانه تداوی محدود ساختن حرکات بازوی طرف مأوف است و آفت ظرف چند ماه بدون کدام اختلاط و سؤ شکل و یا نکس برطرف میگردد.

همچنان در تداوی آن از کمپرس گرم در مسیر ورید و مصرف Salicylate نیز استفاده به عمل میآید.

13.      Candida  :التهاب ثدیه با فنگس Candidia Albicans اغلب به شکل التهاب فنگس  سیستمیک با علایم خفیف تظاهر میکند. معاینات جلدی و سیرولوژی در این التهاب فنگس ارزش ندارند. تداوی شامل برطرف کردن علت اصلی مرض می باشد میتوان از ترکیبات محلول در آب نستاتین ویا کلوتریمازول نیز به منظور تداوی دوایی استفاده کرد مصرف استرویید ها و دوا های انتی باکتریل جایز نیست .

14.      هیدر آدنیت قیحی آریول ثدیه و اکزیلا مرض کمتر شایع است این التهاب مزمن از غدد بزرک سباسه واقع در سطح اپی تیلیال شروع می شوند. مبتلایان به اکنه مزمن استعداد بیشتری برای هیدرآدند دارند .

هیدرآدند واقع در مجموعه نوک ثدیه،آرول یا در اطراف آن ممکن است از نظر ظاهری به کانسر متاستاتیک ثدیه ، مرض Paget’s  نوک ثدیه آریول یا سایر التهابات حلیمه مزمن شباهت پیدا کند.اگر هیدر آدند به نوک ثدیه محدود باشد پرانشیم ثدیه سالم می ماند آبسه در آن تشکیل نمی شود و ضایعه دیگر در مموگرام مشاهده نخواهد شد. تداوی با هدف کنترول عکس العمل التهابی توسط ریشه کن کردن التهاب در سیستم غددی آپوکرین انجام میگیرد. قطع کردن و خارج کردن محراق التهابی را میتوان با استفاده از بی حسی موضعی یا عمومی انجام داد. نقایص بزرگ جلدی با فلاپ جلدی از ثدیه همان طرف یا گرافت جلدی از جای دیگر پوشاند.

 

Fibro adenosis

Chronic Masitis

Chronic displastic mastitis

 

عبارت از تغیرات فزیولوژیک نسج ثدیه است که در زمان قطع طمث بوقوع میرسد.

منظره سریری:

 این آفت ممکن است در هر سن وسال بعد از جوانی تصادف شود اما در زمان Menopause بیشتر تصادف میگردد. این آفت اغلباً درنزد دختر های خانه ، خانم های متاهل بدون طفل ، خانم های که از شیر دادن با ثدیه خود به طفل خودداری مینمایند بیشتر دیده می شود. بنابراین چنین فکر میشود که آفت زیادتر در ثدیه های دیده می شود که از وظیفه آنها جلوگیری شود . مریضه معمولاً از موجودیت درد در یک ثدیه شاکی بوده و درد قبل از تحیض احساس می شود. در معاینه فزیکی در هردو ثدیه نودول های خورد قابل جس می باشد که این نودل ها حجم خورد داشته وتوسط معاینه دو انگشت بخوبی جس میگردد و هم توسط کف دست کتلات بصورت مبهم جس خواهد شد. این کتلات بصورت آزاد در داخل ثدیه قرار داشته و به صفاق صدر و جلد التصاق ندارد. حلیمه کش شده بوده بعضاً افرازات سبز تاریک خارج می شود. غدوات لمفاوی ابطی در این آفت کمی بزرگتر بوده قوام آن نرم و دردناک بوده از نظر Pathology هرگاه ساحه مأوفه در ثدیه توسط یک پل قطع شود رنگ سفید یا زرد را نشان می دهد . هیچ گاه رنگ فولادی Carcinoma  را ندارد. در اینجا باید علاوه نمود که اکثر جراحان و پتالوژیست ها به این عقیده می باشند که این آفت Pre-cancerous نمی باشد اما برخی به این عقیده اند که آفت Pre-cancerous است .

1.         برای مریض خاطر نشان گردد که آفت Pre-cancerous نیست

2.         تثبیت ثدیه توسط plaster یا سینه بند نیز با ارزش است .

3.         در صورت قطع طمث درد ها معمولاً برطرف شده و حتی این کتلات ممکن است غایب گردد .

4.         هرگاه در Fibro adenosis مریض از درد ثدیه شاکی بود Analgesic تجویز گردد.

5.         اگر بعد از سپری مدت زمان کتله غایب نشد تحت شرایط Local anesthesia ، Aspiration شود .

اگر مایع بسیار روشن بود حجم کتله هم کم شد معنی اینرا دارد که Cyst ساده بوده است . اگر مایع به قسم خوندار و زرد رنگ بنظر رسد احتمال Cyst adenocarcinoma بوده که کتله بعد از Aspiration نیز موجود است و ایجاب Urgent Biopsy را می نماید اگر بعد از Aspiration مایع داخل نشد باید biopsyانجام شود و یا ذریعه Fine needle aspiration مواد اخذ و حجرات به معاینه سایتولوژی فرستاده شود اگر نتیجه بازهم Fibro adenoma بود تحت شرایط Local anesthesia عملیات گردد.

 

 

تومور های سلیم ثدیه

1. Ductus-Papilloma :

اکثراً یکطرفه بوده اما هر دو ثدیه را نیز مصاب ساخته میتواند و یا ممکن است در عین ثدیه دو یا زیاد تر قنات را مصاب سازد.

منظره سریری:

معمولاً در خانم های که سن شان بین 35-50 سال قرار دارد دیده شده قبل از سن 35 سالگی نادراً تصادف می شود . اکثر وقایع افراز به قسم خون روشن یا مایع خون دار سیاه از حلیمه، یگانه عرض را تشکیل می دهد. نادراً افرازات ثدیه درین مرض بدون خون می باشد . در معاینه بعضاً یک کتله cystic در تحت Areola قابل جس است که در اثر وارد نمودن فشار بروی کتله افرازات از آن خارج می گردد. چون امکان تحول آفت به Carcinoma قنات موجود است لذا در تداوی آن بیشتر دقت گردد. تشخیص بوسیله x-ray یعنی Ductogram ممکن Lesion را وضع سازد.

تداوی:

برداشتن ثدیه معمولاً ضرور نمی باشد. و ثدیه قبل از عملیات نباید فشار داده شود زیرا در اثر فشار خون و افرازات قنات خارج شده و یافتن قنات مأوف در هنگام عملیات مشکل خواهد بود . اگر کتله موجود بود باید Excision گردد و نمونه آن برای انجام معاینه به شعبه پتالوژی فرستاده شود. اگر کتله جس نشد باید قناتی که از آن Discharge صورت می گیرید برداشته شود.

2. Fibro adenoma : 

از نظر سریری به دو دسته تقسیم می شود سخت و نرم

1. Pericanalicular 

2.Intracanalicular

اما در اکثر تومور ها هردو حالت قابل ملاحظه می باشد.

a)      Fibro adenoma  سخت:

مریضه بین سنین 14-30 قرار داشته و در اکثریت وقایع تقریباً در سن بیست ویک سال تصادف می شود. مریضه از یک کتله در ثدیه خود شکایت می نماید کتله مذکور لشم، سخت و متحرک بوده و بنام موش ثدیه یا Breast mouse یاد می شود .

 

 

ein Bild

 

 

  fig 1. fibro-adenoma                                                                           

 

 

           

تداوی:

عبارت از Excision تومور بوسیله یک شق تحت الجلدی ثدیه می باشد. چون کتله مذکور دارای کپسول است لذا عملیات جراحی آن به آسانی صورت می گیرد.

b)     Fibro adenoma نرم:

یک تومور مشخص موضعی بوده بیشتر در سنین 35-40 سال تصادف می شود. بعضاً دو طرفه بوده و نظر به شکل فوق الذکر عمیقتر قرار دارد و نیز تحولات Cystic و Sarcomatous بعضاً اتفاق افتاده می تواند. تداوی عبارت از برداشتن تومور است.

3. Papillary cyst adenoma:

این نسج متشکل از Cyst های متعدد اند که Papillomatous در آن صورت گرفته است این حادثه Papillomatous به اندازه وسیع است که جوف Cyst  را کاملاً مملو ساخته و به آن قوام سخت می دهد در این حادثه ممکن است افرازات خوندار از حلیمه خارج شود.

تداوی:

این حالت کاملاً سلیم بوده و برداشتن قنات به صورت موضعی یگانه تداوی آن می باشد.

4. Phyllod’s tumor :

یک تومور ناشایع ثدیه است که مشابه آن در سایر ارگان ها نیست 75 فیصد سلیم و 25 فیصد از نظر هستولوژیک خبیث است و تشخیص پتالوژی آن مشکل می باشد و بسیاری از تومور های سلیم بعلت Excision ناکافی عود میکند ولی Cystosarcomphyllods خبیث بیشتر از بقیه عود می کند و در صورت عود تداوی آن Total mastectomy می باشد برای تشخیص تفریقی بین تومور های سلیم Phyllod فیبروادینومای جوانان هیچ روش پتالوژی قابل اعتماد وجود ندارد . محراق های Calcification و نکروز در هر دو نوع تومور سلیم و خبیث در Mammography مشاهده می شوند. بنابرین تشخیص تفریقی آنها از طریق Mammography ارزش کمی دارد. گاهی تومور سلیم Phyllods را از نظر پتالوژی نسجی نمی توان از تومور های بزرگ فیبورادینما فرق داد روش تداوی تومور Phyllod متفاوت و مورد بحث هستند . حداقل کار این  است که تومور های کوچک Phyllod همراه با حاشیه از نسج سالم ثدیه (1 سانتی متر یابیشتر) برداشته شوند . باید محل قبلی مجدداً جراحی و با Excision کافی برداشته شود در تومور های بزرگ Phyllod بخصوص آنهای که عناصر خبیث هستند Mastectomy ساده برای انجام تداوی ضرور است بدلیل اینکه Metastasis لمفاوی نادر است جستجو در ناحیه ابطی توصیه نمی شود.

 

 

تومور های خبیث ثدیه

1. Sarcoma :

 Sarcoma 0.5 فیصد تومور های خبیث ثدیه را تشکیل می دهد بعضی از این تومور ها از فیبروادینوما منشأ میگیرد از نظر سریری تشخیص تفریقی Sarcoma از Medullary carcinoma بسیار مشکل است اما موجودیت نواحی استحالوی Cystic امکانیت Sarcoma را تقویه می نماید اگر این تومور ها با کارد قطع گردند دارای رنگ خاسف و شکنند می باشند. Sarcoma زیادتر نزد خانم های بین سنین 30 تا 50 سال دیده می شود تداوی آن عبارت از Mastectomy ساده با تداوی شعاعی می باشد.

 

 

 ein Bild

 

.sarcoma                           

2. Carcinoma : تا هنوز سبب کانسر های ثدیه دانسته نشده است مریضه اکثراً موجودیت تومورها را در ثدیه خویش مربوط به ترضیض می داند اما بعید بنظر می رسد که ترضیض در این حادثه رول اساسی داشته باشد حادثه کانسر ثدیه نادراً هر دو ثدیه را به عین زمان مصاب می سازد خانم ها بین سنین 50 سال مصاب به این نوع تومور ها شده می توانند بیشترین واقعات مرض نزد خانم های که ازدواج نکرده اند یاکمتر باردار شده اند راپور داده شده است بعضی شواهد موجود است که مکیدن شیر واقعات کانسر ثدیه را کاهش می دهد هر قسمت ثدیه ممکن است مصاب کانسر شود اما بیشتر در مربع علوی وحشی تصادف می شود متاسفانه تعداد زیادی از مریضان اظهار می نمایند که مدت ها قبل در اثنای شستن بدن خویش متوجه تومور شده اند لاکن آنرا جدی تلقی نکرده اند زیرا عموماً این تومور ها در ابتدا بدون درد می باشند و زمانی که مریضه به داکتر مراجعه می نماید احتمالاً طور اوسط هشت ماه از متوجه شدن مریض از تومور میگذرد . از اینرو باید از تمام خانم ها  تقاضا به عمل آید که به مجرد متوجه شدن به تومور ثدیه فوراً نزد داکتر مراجعه نمایند تا تومور در مراحل ابتدای آن تشخیص و تداوی گردد.

اتیولوژی کانسر ثدیه:

عوامل ژنتیکی:

1.     کانسراسپورادیک: عبارت ازابتلا به کانسر ثدیه در فردی که هیچ گونه سابقه خانواده گی در دو نسل شامل خواهر، فرزندان، والدین، عمه ها ، خاله ها، ومادرکلان نداشته باشد.

2.      کانسرثدیه نوع فامیلی: مریض مبتلا به کانسر ثدیه دارای سابقه خانواده گی کانسر ثدیه در وابستگان نسل اول یا دوم که تعریف کانسر ارثی ثدیه در مورد آنها صدق نمیکند.

3.      کانسر ثدیه نوع ارثی: مریض مبتلا به کانسر ثدیه با سابقه فامیلی مثبت از نظر کانسر ثدیه وگاهی سرطان های وابسته مثل سرطان مبیض، کولون و وقوع زیاد و طرح عامل مستعد کننده کانسر با قدرت انتقال درشجره نامه و سایر عواملی که از کانسر ارثی ثدیه حمایت میکنند شامل سن پائین، درهنگام یائسگی وقوع بیشتر کانسر دوطرفه ثدیه وسایر کانسرهای اولیه متعدد میبا شد.

 

 

 ein Bild

 

. fulminant erysipeloid cancer                         

 

رژیم غذائی:

رابطه بین مصرف شحم حیوانی وکانسرثدیه وجود دارد. مصرف غذاهای سرخ کرده وسرشار ازشحم میتواند وقوع کانسرثدیه را دو برابر کند. مقدار وکیفیت شحم هردو بالای وقوع کانسر ثدیه تأ ثیر دارند.

مصرف هومون ها:

مصرف هومون OCP دراوسط دوران حاملگی 39-25 سالگی تأثیر در افزایش ونوع کانسر ثدیه ندارد.

چاقی : وقوع کانسرثدیه درافراد چاق 5/1 تا 2 برابر بیشتر است.

ولادت و حاملگی :

عقیمی ونازائی درمقایسه بازنانیکه حامله شده اند و ولادت کرده اند با احتمال بیشتر وقوع کانسر ثدیه همراه است. هرچه سن اولین حاملگی کمتر باشد خطر پیدایش کانسرنیز به همان نسبت کمتر میشود. خطر وقوع کانسرثدیه درزنانی که اولین حاملگی کامل آنها پس از 30 سالگی است حتی از زنانیکه حامله نشده اند ویا ولادت نکرده اند نیز بیشتر خواهد بود.

نئوپلازم های متعدد واولیه :

خطر وقوع کانسر درثدیه مقابل در زنان مبتلا به کانسر ثدیه 3-4 برابر بیشتر است درزنانیکه سابقه فامیلی کانسر ثدیه دارند خطر کانسراولیه ثدیه مقابل بیشتر میشود.

 

 

 ein Bild

 

 Recurrent cancer                                

 

تابش اشعه :

تابش اشعه خطر بروز کانسر ثدیه را افزایش می دهد. کمتر از 1% سرطانهای ثدیه درنتیجه انجام رادیوتراپی تشخیصی است. رادیو تراپی کانسر ثدیه ممکن است خطرمریضی درثدیه دیگر را افزایش دهد. خطر وقوع کانسر ثدیه پس از رادیوتراپی سرطان عنق رحم ( به علت کاهش استروژن ها) کم میشود.

جنس :

در برابر هریک مورد کانسر ثدیه در مردان صد مورد کانسرثدیه درمورد خانمها اتفاق می افتد.

 

 

انتشار کارسینوما ی ثدیه :

 .aانتشارموضعی :

تومورهای ثدیه از باعث بزرگ شدن آن ممکن است قسمت های دیگر را مورد حمله قرار داده ونیز امکان دارد که جلد، عضلات، صدروجدار صدر رااشغال نماید.

 .bانتشارلمفاوی :  

انتشار لمفاوی ازدوطریق امکان پذیراست .

1. به صورت emboli های حجرات خبیث ازطریق جریان لمف.

2. ازطریق نفوذیه : تعین نشو و نمای  تومور یا حجرات توموری در قنات های لمفاوی از همین طریق دومی عقدات لمفاوی ابطی وعقدات عمیق ثدیه نسبتاً به صورت مقدم اشغال شده و بعداً عقدات لمفاوی فوق تر قوی وثدیه مقابل وعقدات منصف مورد حمله قرار میگیرند. بالاخره امکان اشغال عقدات بعید تر از همین طریق موجود است.

 

C . انتشار از طریق جریان دموی:

از طریق خون metastasis عظمی یعنی اضلاع ، فقرات قطنی، فخذ- فقرات صدری و قحف به وقوع میرسد. در اضلاع و فقرات کسر های پتالوژیک اغلبا" به وجود آمده میتواند. در اکثر وقایع میتاستاز های کبدی و دماغی از طریق جریان خون بوده اما ممکن است میتاستاز  کبدی از طریق لمفاوی بین عضله مستقیم بطن و رباط falciform صورت بگیرد .

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱۳۸۶/۰۲/۱۲ساعت 12:29  توسط دوکتور راحل Dr. Rahil  |